...อีกหนึ่งทางเลือก ในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ด้วยความรวดเร็วและตรงกับความต้องการของท่าน ...
 
    products service news promotion contact us.
FUSE & HOLDER
POWER SEMICONDUCTOR
POWER RESISTOR
ELECTRICAL EQUIPMENT
ELECTRIC WIRE & CABLE
LIQUID INSULATION
INDUSTRIAL ELECTRIC HEATING
THERMOCOUPLE
GENERAL SENSOR

Thyristor Stud Screw, Capsule

PHASE CONTROL THYRISTORS STUD
Part No.
Old Part No
A
V
WESTCODE
N0313SH120
N086PH12
131
1200
WESTCODE
N0313SH160
N086PH16
131
1600
WESTCODE
N0180SH120
N105PH12
180
1200
WESTCODE
N0180SH160
N105PH16
180
1600
WESTCODE
N0290SC120
N170PH12
290
1200
WESTCODE
N0290SC160
N170PH16
290
1600
WESTCODE
N0335SC120
N195PH12
335
1200
WESTCODE
N0335SC160
N195PH16
335
1600
WESTCODE
N0416SC020
N275PH02
416
200
WESTCODE
N0416SC080
N275PH08
416
800

FAST TURN OFF THYRISTORS STUD

Part No.
Old Part No
A
V

 

WESTCODE
P0248SC10D
P200PH10
248
1000
WESTCODE
P0248SC10E
P200PH10
248
1000
WESTCODE
P0248SC10F
P200PH10
248
1000
WESTCODE
P0248SC12D
P200PH12
248
1200
WESTCODE
P0248SC12E
P200PH12
248
1200
WESTCODE
P0248SC12F
P200PH12
248
1200
WESTCODE
P0273SC10D
P202PH10
237
1000
WESTCODE
P0273SC10E
P202PH10
237
1000
WESTCODE
P0273SC10F
P202PH10
237
1000
WESTCODE
P0273SC12D
P202PH12
273
1200
WESTCODE
P0273SC12E
P202PH12
273
1200
WESTCODE
P0273SC12F
P202PH12
273
1200
WESTCODE
P0306SC040A
P214PH04
306
400
WESTCODE
P0306SC040B
P214PH04
306
400
WESTCODE
P0306SC040C
P214PH04
306
400
WESTCODE
P0306SC08A
P214PH08
306
800
WESTCODE
P0306SC08B
P214PH08
306
800
WESTCODE
P0306SC08C
P214PH08
306
800
WESTCODE
P0311SC10E
P205PH10
311
1000
WESTCODE
P0311SC10F
P205PH10
311
1000
WESTCODE
P0311SC10G
P205PH10
311
1000
WESTCODE
P0311SC12E
P205PH12
311
1200
WESTCODE
P0311SC12F
P205PH12
311
1200
WESTCODE
P0311SC12G
P205PH12
311
1200
WESTCODE
P0330SC04A
P215PH04
330
400
WESTCODE
P0330SC04C
P215PH04
330
400
WESTCODE
P0330SC04D
P215PH04
330
400
WESTCODE
P0330SC06A
P215PH06
330
600
WESTCODE
P0330SC06C
P215PH06
330
600
WESTCODE
P0330SC06D
P215PH06
330
600
WESTCODE
P0330SC08A
P215PH08
330
800
WESTCODE
P0330SC08C
P215PH08
330
800
WESTCODE
P0330SC08D
P215PH08
330
800
WESTCODE
P0431SC04C
P270PH04
431
400
WESTCODE
P0431SC06C
P270PH06
431
600

PHASE CONTROL THYRISTORS CAPSULE

Part No.
Old Part No
A
V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WESTCODE
N0194WC120
N086CH12
194
1200
WESTCODE
N0194WC160
N086CH16
194
1600
WESTCODE
N0255WC120
N105CH12
255
1200
WESTCODE
N0255WC160
N105CH16
255
1600
WESTCODE
N0339WC120
N170CH12
339
1200
WESTCODE
N0339WC160
N170CH16
339
1600
WESTCODE
N0392WC120
N195CH12
392
1200
WESTCODE
N0392WC160
N195CH16
392
1600
WESTCODE
N0491WC020
N275CH02
491
200
WESTCODE
N0491WC080
N275CH08
491
800
WESTCODE
N0606YS200
N282SH20
606
2000
WESTCODE
N0606YS250
N/A
606
2500
WESTCODE
N0616LC400
N255CH40
616
4000
WESTCODE
N0616LC450
N255CH5
616
4500
WESTCODE
N0634LC380
N257CH38
634
3800
WESTCODE
N0634LC420
N257CH42
634
4200
WESTCODE
N0646LC300
N260CH30
646
3000
WESTCODE
N0646LC360
N260CH36
646
3600
WESTCODE
N0676YS120
N281SH12
676
1200
WESTCODE
N0676YS180
N281SH18
676
1800
WESTCODE
N0734YS120
N280SH12
734
1200
WESTCODE
N0734YS160
N280SH16
734
1600
WESTCODE
N0782YS120
N283SH12
782
1200
WESTCODE
N0782YS160
N283SH16
782
1600
WESTCODE
N0882NC400
N320CH40
882
4000
WESTCODE
N0882NC450
N320CH45
882
4500
WESTCODE
N0910LS200
N300SH20
910
2000
WESTCODE
N0910LS260
N300SH26
910
2600
WESTCODE
N0992YS020
N310SH02
992
200
WESTCODE
N0992YS060
N310SH06
992
600
WESTCODE
N1010NC300
N360CH30
1010
3000
WESTCODE
N1010NC380
N360CH38
1010
3800
WESTCODE
N1042LS120
N350SH12
1042
1200
WESTCODE
N1042LS180
N350SH18
1042
1800
WESTCODE
N1114LS120
N370SH12
1114
1200
WESTCODE
N1114LS180
N370SH18
1114
1800
WESTCODE
N1132NC300
N390CH30
1132
3000
WESTCODE
N1132NC320
N390CH32
1132
3200
WESTCODE
N1159NC380
N500CH38
1159
3800
WESTCODE
N1159NC420
N500CH42
1159
4200
WESTCODE
N1265LS120
N520SH12
1226
1200
WESTCODE
N1265LS160
N520SH16
1226
1600
WESTCODE
N1297NS200
N450SH20
1297
2000
WESTCODE
N1297NS200
N450SH20
1297
2600
WESTCODE
N1314NC300
N570CH30
1314
3000
WESTCODE
N1314NC360
N570CH36
1314
3600
WESTCODE
N1351VC400
N560CH40
1351
4000
WESTCODE
N1351VC450
N560CH45
1351
4500
WESTCODE
N1467NS200
N490SH20
1467
2000
WESTCODE
N1467NS260
N490SH26
1467
2600
WESTCODE
N1479NS240
N620SH24
1436
2400
WESTCODE
N1479NS240
N620SH24
1436
3000
WESTCODE
N1547NS160
N510SH16
1547
1600
WESTCODE
N1547NS200
N510SH20
1547
2000
WESTCODE
N1588NS200
N680SH20
1588
2000
WESTCODE
N1588NS260
N680SH26
1588
2600
WESTCODE
N1661VC300
N630CH30
1661
3000
WESTCODE
N1661VC360
N630CH36
1661
3600
WESTCODE
N1712VC240
N640CH24
1712
2400
WESTCODE
N1712VC300
N640CH30
1712
3000
WESTCODE
N1718NS120
N540CH12
1718
1200
WESTCODE
N1718NS180
N540CH18
1718
1800
WESTCODE
N1802NS120
N600SH12
1802
1200
WESTCODE
N1802NS160
N600SH16
1802
1600
WESTCODE
N2046NS120
N740SH12
2046
1200
WESTCODE
N2046NS160
N740SH16
2046
1600
WESTCODE
N2086NS060
N610SH06
2086
600
WESTCODE
N2086NS100
N610SH10
2086
1000
WESTCODE
N2172ZC400
N750CH40
2172
4000
WESTCODE
N2172ZC450
N750CH45
2172
4500
WESTCODE
N2293VC180
N760CH18
2293
1800
WESTCODE
N2293VC220
N760CH22
2293
2200
WESTCODE
N2418ZC300
N850CH30
2418
3000
WESTCODE
N2418ZC360
N850CH36
2418
3600
WESTCODE
N2500VC120
N990CH12
2500
1200
WESTCODE
N2500VC160
N990CH16
2500
1600
WESTCODE
N2543ZC240
N880CH24
2543
2400
WESTCODE
N2543ZC300
N880CH30
2543
3000
WESTCODE
N3012ZC200
N900CH20
3012
2000
WESTCODE
N3012ZC260
N900CH26
3012
2600
WESTCODE
N3022ZC160
N980CH160
3022
1600
WESTCODE
N3022ZC220
N980CH220
3022
2200
WESTCODE
N3476TC360
N1463CH36
3476
3600
WESTCODE
N3476TC420
N1463CH42
3476
4200
WESTCODE
N3533ZC140
N1400CH14
3533
1400
WESTCODE
N3533ZC200
N1400CH20
3533
2000
WESTCODE
N3533ZC220
N1400CH22
3533
2200
WESTCODE
N3839TC300
N1663CH30
3839
3000
WESTCODE
N3839TC350
N1663CH35
3839
3500
WESTCODE
N4085ZC080
N1600CH08
4085
800
WESTCODE
N4085ZC120
N1600CH12
4085
1200
WESTCODE
N4151FC360
N1483CH36
4151
3600
WESTCODE
N4151FC420
N1483CH42
4151
4200
WESTCODE
N4400TC200
N1863CH20
4400
1200
WESTCODE
N4400TC220
N1863CH22
4400
2200
WESTCODE
N4400TC280
N1863CH28
4400
2800
WESTCODE
N4803FC300
N1683CH30
4803
3000
WESTCODE
N4803FC350
N1683CH35
4803
3500
WESTCODE
N5177FC200
N1883CH20
5177
2000
WESTCODE
N5177FC280
N1883CH28
5177
2800
WESTCODE
N5946FC180
N1983CH18
5946
1800
WESTCODE
N5946FC220
N1983CH22
5946
2200

FAST TURN OFF THYRISTORS CAPSULE

Part No.
Old Part No
A
V

 

 

 

 

 

WESTCODE
P0295WC12D
P200CH12
295
1200
WESTCODE
P0295WC12E
P200CH12
295
1200
WESTCODE
P0295WC12F
P200CH12
295
1200
WESTCODE
P0327WC08D
P202CH08
327
800
WESTCODE
P0327WC08E
P202CH08
327
800
WESTCODE
P0327WC08F
P202CH08
327
800
WESTCODE
P0327WC10D
P202CH10
327
1000
WESTCODE
P0327WC10E
P202CH10
327
1000
WESTCODE
P0327WC10F
P202CH10
327
1000
WESTCODE
P0327WC12D
P202CH12
327
1200
WESTCODE
P0327WC12E
P202CH12
327
1200
WESTCODE
P0327WC12F
P202CH12
327
1200
WESTCODE
P0366WC04A
P214CH04
366
400
WESTCODE
P0366WC04B
P214CH04
366
400
WESTCODE
P0366WC04C
P214CH04
366
400
WESTCODE
P0366WC04D
P214CH04
366
400
WESTCODE
P0366WC06A
P214CH06
366
600
WESTCODE
P0366WC06B
P214CH06
366
600
WESTCODE
P0366WC06C
P214CH06
366
600
WESTCODE
P0366WC06D
P214CH06
366
600
WESTCODE
P0366WC08A
P214CH08
366
800
WESTCODE
P0366WC08B
P214CH08
366
800
WESTCODE
P0366WC08C
P214CH08
366
800
WESTCODE
P0366WC08D
P214CH08
366
800
WESTCODE
P0367WC12E
P205CH12
367
1200
WESTCODE
P0367WC12F
P205CH12
367
1200
WESTCODE
P0367WC12G
P205CH12
367
1200
WESTCODE
P0389WC04B
P215CH04
389
400
WESTCODE
P0389WC04C
P215CH04
389
400
WESTCODE
P0389WC04D
P215CH04
389
400
WESTCODE
P0389WC08B
P215CH08
389
800
WESTCODE
P0389WC08C
P215CH08
389
800
WESTCODE
P0389WC08D
P215CH08
389
800
WESTCODE
P0515WC04C
P270CH04
515
400
WESTCODE
P0515WC04D
P270CH04
515
400
WESTCODE
P0515WC06C
P270CH06
515
600
WESTCODE
P0515WC06D
P270CH06
515
600
WESTCODE
P0848YS04B
P280SH04
848
400
WESTCODE
P0848YS04C
P280SH04
848
400
WESTCODE
P0848YS04D
P280SH04
848
400
WESTCODE
P0848YS06B
P280SH06
848
600
WESTCODE
P0848YS06C
P280SH06
848
600
WESTCODE
P0848YS06D
P280SH06
848
600
WESTCODE
P1007LS08D
P300SH08
1007
800
WESTCODE
P1007LS08E
P300SH08
1007
800
WESTCODE
P1007LS08F
P300SH08
1007
800
WESTCODE
P1007LS12D
P300SH12
1007
1200
WESTCODE
P1007LS12E
P300SH12
1007
1200
WESTCODE
P1007LS12F
P300SH12
1007
1200

DISTRIBUTED GATE THYRISTORS CAPSULE

Part No.
Old Part No
A
V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WESTCODE
R0487YS10D
R210SH10
487
1000
WESTCODE
R0487YS10E
R210SH10
487
1000
WESTCODE
R0487YS10F
R210SH10
487
1000
WESTCODE
R0487YS12D
R210SH12
487
1200
WESTCODE
R0487YS12E
R210SH12
487
1200
WESTCODE
R0487YS12F
R210SH12
487
1200
WESTCODE
R0487YS14D
R210SH14
487
1400
WESTCODE
R0487YS14E
R210SH14
487
1400
WESTCODE
R0487YS14F
R210SH14
487
1400
WESTCODE
R0577YS08C
R185SH08
577
800
WESTCODE
R0577YS08D
R185SH08
577
800
WESTCODE
R0577YS08E
R185SH08
577
800
WESTCODE
R0577YS10C
R185SH10
577
1000
WESTCODE
R0577YS10D
R185SH10
577
1000
WESTCODE
R0577YS10E
R185SH10
577
1000
WESTCODE
R0577YS12C
R185SH12
577
1200
WESTCODE
R0577YS12D
R185SH12
577
1200
WESTCODE
R0577YS12E
R185SH12
577
1200
WESTCODE
R0633YS08D
R216SH08
633
800
WESTCODE
R0633YS08E
R216SH08
633
800
WESTCODE
R0633YS08F
R216SH08
633
800
WESTCODE
R0633YS10D
R216SH10
633
1000
WESTCODE
R0633YS10E
R216SH10
633
1000
WESTCODE
R0633YS10F
R216SH10
633
1000
WESTCODE
R0633YS12D
R216SH12
633
1200
WESTCODE
R0633YS12E
R216SH12
633
1200
WESTCODE
R0633YS12F
R216SH12
633
1200
WESTCODE
R0717LS14G
R181SH14
717
1400
WESTCODE
R0717LS14H
R181SH14
717
1400
WESTCODE
R0717LS14J
R181SH14
717
1400
WESTCODE
R0717LS16G
R181SH16
717
1600
WESTCODE
R0717LS16H
R181SH16
717
1600
WESTCODE
R0717LS16J
R181SH16
717
1600
WESTCODE
R0736LS20J
R175SH20
736
2000
WESTCODE
R0736LS20K
R175SH20
736
2000
WESTCODE
R0736LS20L
R175SH20
736
2000
WESTCODE
R0736LS20M
R175SH20
736
2000
WESTCODE
R0736LS22J
R175SH22
736
2200
WESTCODE
R0736LS22K
R175SH22
736
2200
WESTCODE
R0736LS22L
R175SH22
736
2200
WESTCODE
R0736LS22M
R175SH22
736
2200
WESTCODE
R0736KS25J
R175SH25
736
2500
WESTCODE
R0736KS25K
R175SH25
736
2500
WESTCODE
R0736KS25L
R175SH25
736
2500
WESTCODE
R0736KS25M
R175SH25
736
2500
WESTCODE
R0809LS06A
R180SH06
809
600
WESTCODE
R0809LS06B
R180SH06
809
600
WESTCODE
R0809LS06C
R180SH06
809
600
WESTCODE
R0809LS10A
R180SH10
809
1000
WESTCODE
R0809LS10B
R180SH10
809
1000
WESTCODE
R0809LS10C
R180SH10
809
1000
WESTCODE
R0830LS10D
R190SH10
830
1000
WESTCODE
R0830LS10E
R190SH10
830
1000
WESTCODE
R0830LS10F
R190SH10
830
1000
WESTCODE
R0830LS10G
R190SH10
830
1000
WESTCODE
R0830LS12D
R190SH12
830
1200
WESTCODE
R0830LS12E
R190SH12
830
1200
WESTCODE
R0830LS12F
R190SH12
830
1200
WESTCODE
R0830LS12G
R190SH12
830
1200
WESTCODE
R0830LS14D
R190SH14
830
1400
WESTCODE
R0830LS14E
R190SH14
830
1400
WESTCODE
R0830LS14F
R190SH14
830
1400
WESTCODE
R0830LS14G
R190SH14
830
1400
WESTCODE
R0878LS16K
R200SH16
878
1600
WESTCODE
R0878LS16L
R200SH16
878
1600
WESTCODE
R0878LS16M
R200SH16
878
1600
WESTCODE
R0878LS18K
R200SH18
878
1800
WESTCODE
R0878LS18L
R200SH18
878
1800
WESTCODE
R0878LS18M
R200SH18
878
1800
WESTCODE
R0878LS20K
R200SH20
878
2000
WESTCODE
R0878LS20L
R200SH20
878
2000
WESTCODE
R0878LS20M
R200SH20
878
2000
WESTCODE
R0878LS21K
R200SH21
878
2100
WESTCODE
R0878LS21L
R200SH21
878
2100
WESTCODE
R0878LS21M
R200SH21
878
2100
WESTCODE
R0929LS08A
R219SH08
929
800
WESTCODE
R0929LS08B
R219SH08
929
800
WESTCODE
R0929LS08C
R219SH08
929
800
WESTCODE
R0929LS08D
R219SH08
929
800
WESTCODE
R0929LS08E
R219SH08
929
800
WESTCODE
R0929LS10A
R219SH10
929
1000
WESTCODE
R0929LS10B
R219SH10
929
1000
WESTCODE
R0929LS10C
R219SH10
929
1000
WESTCODE
R0929LS10D
R219SH10
929
1000
WESTCODE
R0929LS10E
R219SH10
929
1000
WESTCODE
R0929LS12A
R219SH12
929
1200
WESTCODE
R0929LS12B
R219SH12
929
1200
WESTCODE
R0929LS12C
R219SH12
929
1200
WESTCODE
R0929LS12D
R219SH12
929
1200
WESTCODE
R0929LS12E
R219SH12
929
1200
WESTCODE
R0964LS08C
R220SH08
964
800
WESTCODE
R0964LS08D
R220SH08
964
800
WESTCODE
R0964LS08E
R220SH08
964
800
WESTCODE
R0964LS08F
R220SH08
964
800
WESTCODE
R0964LS10C
R220SH10
964
1000
WESTCODE
R0964LS10C
R220SH10
964
1000
WESTCODE
R0964LS10C
R220SH10
964
1000
WESTCODE
R0964LS10C
R220SH10
964
1000
WESTCODE
R0964LS12C
R220SH12
964
1200
WESTCODE
R0964LS12D
R220SH12
964
1200
WESTCODE
R0964LS12E
R220SH12
964
1200
WESTCODE
R0964LS12F
R220SH12
964
1200
WESTCODE
R0990LS04A
R270SH04
990
400
WESTCODE
R0990LS04B
R270SH04
990
400
WESTCODE
R0990LS04C
R270SH04
990
400
WESTCODE
R0990LS06A
R270SH06
990
600
WESTCODE
R0990LS06B
R270SH06
990
600
WESTCODE
R0990LS06C
R270SH06
990
600
WESTCODE
R0990LS08A
R270SH12
990
800
WESTCODE
R0990LS08B
R270SH12
990
800
WESTCODE
R0990LS08C
R270SH12
990
800
WESTCODE
R1124NS18J
R305SH18
1124
1800
WESTCODE
R1124NS18K
R305SH18
1124
1800
WESTCODE
R1124NS18L
R305SH18
1124
1800
WESTCODE
R1124NS18M
R305SH18
1124
1800
WESTCODE
R1124NS20J
R305SH20
1124
2000
WESTCODE
R1124NS20K
R305SH20
1124
2000
WESTCODE
R1124NS20L
R305SH20
1124
2000
WESTCODE
R1124NS20M
R305SH20
1124
2000
WESTCODE
R1124NS21J
R305SH21
1124
2100
WESTCODE
R1124NS21K
R305SH21
1124
2100
WESTCODE
R1124NS21L
R305SH21
1124
2100
WESTCODE
R1124NS21M
R305SH21
1124
2100
WESTCODE
R1127NC32P
D315CH32
1127
3200
WESTCODE
R1127NC32R
D315CH32
1127
3200
WESTCODE
R1127NC32S
D315CH32
1127
3200
WESTCODE
R1127NC32T
D315CH32
1127
3200
WESTCODE
R1127NC34S
D315CH34
1127
3400
WESTCODE
R1127NC34T
D315CH34
1127
3400
WESTCODE
R1127NC36S
D315CH36
1127
3600
WESTCODE
R1127NC36T
D315CH36
1127
3600
WESTCODE
R1158NS24N
D350SH24
1158
2400
WESTCODE
R1158NS24P
D350SH24
1158
2400
WESTCODE
R1158NS24T
D350SH24
1158
2400
WESTCODE
R1158NS26N
D350SH26
1158
2600
WESTCODE
R1158NS26P
D350SH26
1158
2600
WESTCODE
R1158NS26T
D350SH26
1158
2600
WESTCODE
R1178NS10E
R325SH10
1178
1000
WESTCODE
R1178NS10F
R325SH10
1178
1000
WESTCODE
R1178NS10G
R325SH10
1178
1000
WESTCODE
R1178NS12E
R325SH12
1178
1200
WESTCODE
R1178NS12F
R325SH12
1178
1200
WESTCODE
R1178NS12G
R325SH12
1178
1200
WESTCODE
R1178NS14E
R325SH14
1178
1400
WESTCODE
R1178NS14F
R325SH14
1178
1400
WESTCODE
R1178NS14G
R325SH14
1178
1400
WESTCODE
R1211NS08C
R350SH08
1211
800
WESTCODE
R1211NS08D
R350SH08
1211
800
WESTCODE
R1211NS08E
R350SH08
1211
800
WESTCODE
R1211NS10C
R350SH10
1211
1000
WESTCODE
R1211NS10D
R350SH10
1211
1000
WESTCODE
R1211NS10E
R350SH10
1211
1000
WESTCODE
R1211NS12C
R350SH12
1211
1200
WESTCODE
R1211NS12D
R350SH12
1211
1200
WESTCODE
R1211NS12E
R350SH12
1211
1200
WESTCODE
R1271NS08C
R355SH08
1271
800
WESTCODE
R1271NS08D
R355SH08
1271
800
WESTCODE
R1271NS08E
R355SH08
1271
800
WESTCODE
R1271NS08G
R355SH08
1271
800
WESTCODE
R1271NS10C
R355SH10
1271
1000
WESTCODE
R1271NS10D
R355SH10
1271
1000
WESTCODE
R1271NS10E
R355SH10
1271
1000
WESTCODE
R1271NS10G
R355SH10
1271
1000
WESTCODE
R1271NS12B
R355SH12
1271
1200
WESTCODE
R1271NS12C
R355SH12
1271
1200
WESTCODE
R1271NS12D
R355SH12
1271
1200
WESTCODE
R1271NS12E
R355SH12
1271
1200
WESTCODE
R1271NS12G
R355SH12
1271
1200
WESTCODE
R1275NS14J
R395SH14
1275
1400
WESTCODE
R1275NS14K
R395SH14
1275
1400
WESTCODE
R1275NS14L
R395SH14
1275
1400
WESTCODE
R1275NS14M
R395SH14
1275
1400
WESTCODE
R1275NS18J
R395SH18
1275
1800
WESTCODE
R1275NS18K
R395SH18
1275
1800
WESTCODE
R1275NS18L
R395SH18
1275
1800
WESTCODE
R1275NS18M
R395SH18
1275
1800
WESTCODE
R1275NS20J
R395SH20
1275
2000
WESTCODE
R1275NS20K
R395SH20
1275
2000
WESTCODE
R1275NS20L
R395SH20
1275
2000
WESTCODE
R1275NS20M
R395SH20
1275
2000
WESTCODE
R1275NS21J
R395SH21
1275
2100
WESTCODE
R1275NS21K
R395SH21
1275
2100
WESTCODE
R1275NS21L
R395SH21
1275
2100
WESTCODE
R1275NS21M
R395SH21
1275
2100
WESTCODE
R1279NS22J
D391SH22
1279
2200
WESTCODE
R1279NS22K
D391SH22
1279
2200
WESTCODE
R1279NS22L
D391SH22
1279
2200
WESTCODE
R1279NS22M
D391SH22
1279
2200
WESTCODE
R1279NS25J
D391SH25
1279
2500
WESTCODE
R1279NS25K
D391SH25
1279
2500
WESTCODE
R1279NS25L
D391SH25
1279
2500
WESTCODE
R1279NS25M
D391SH25
1279
2500
WESTCODE
R1280NS18K
D390SH18
1280
1800
WESTCODE
R1280NS18L
D390SH18
1280
1800
WESTCODE
R1280NS18M
D390SH18
1280
1800
WESTCODE
R1280NS21K
D390SH21
1280
2100
WESTCODE
R1280NS21L
D390SH21
1280
2100
WESTCODE
R1280NS21M
D390SH21
1280
2100
WESTCODE
R1280NS22K
D390SH22
1280
2200
WESTCODE
R1280NS22L
D390SH22
1280
2200
WESTCODE
R1280NS22M
D390SH22
1280
2200
WESTCODE
R1280NS25K
D390SH25
1280
2500
WESTCODE
R1280NS25L
D390SH25
1280
2500
WESTCODE
R1280NS25M
D390SH25
1280
2500
WESTCODE
R1331NS12B
D450SH10
1331
1000
WESTCODE
R1331NS12C
D450SH10
1331
1000
WESTCODE
R1331NS12D
D450SH10
1331
1000
WESTCODE
R1331NS12B
D450SH12
1331
1200
WESTCODE
R1331NS12C
D450SH12
1331
1200
WESTCODE
R1331NS12D
D450SH12
1331
1200
WESTCODE
R1446NS08C
R400SH08
1446
800
WESTCODE
R1446NS08E
R400SH08
1446
800
WESTCODE
R1446NS08F
R400SH08
1446
800
WESTCODE
R1446NS08G
R400SH08
1446
800
WESTCODE
R1446NS10C
R400SH10
1446
1000
WESTCODE
R1446NS10E
R400SH10
1446
1000
WESTCODE
R1446NS10F
R400SH10
1446
1000
WESTCODE
R1446NS10G
R400SH10
1446
1000
WESTCODE
R1446NS12C
R400SH12
1446
1200
WESTCODE
R1446NS12E
R400SH12
1446
1200
WESTCODE
R1446NS12F
R400SH12
1446
1200
WESTCODE
R1446NS12G
R400SH12
1446
1200
WESTCODE
R1448NS14H
D405SH14
1448
1400
WESTCODE
R1448NS14J
D405SH14
1448
1400
WESTCODE
R1448NS14K
D405SH14
1448
1400
WESTCODE
R1448NS14L
D405SH14
1448
1400
WESTCODE
R1448NS14M
D405SH14
1448
1400
WESTCODE
R1448NS18H
D405SH18
1448
1800
WESTCODE
R1448NS18J
D405SH18
1448
1800
WESTCODE
R1448NS18K
D405SH18
1448
1800
WESTCODE
R1448NS18L
D405SH18
1448
1800
WESTCODE
R1448NS18M
D405SH18
1448
1800
WESTCODE
R1448NS20H
N/A
1448
2000
WESTCODE
R1448NS20J
N/A
1448
2000
WESTCODE
R1448NS20K
N/A
1448
2000
WESTCODE
R1448NS20L
N/A
1448
2000
WESTCODE
R1448NS20M
N/A
1448
2000
WESTCODE
R2475ZC20M
R500CH20
2475
2000
WESTCODE
R2475ZC20N
R500CH20
2475
2000
WESTCODE
R2475ZC20R
R500CH20
2475
2000
WESTCODE
R2475ZC28M
R500CH20
2475
2800
WESTCODE
R2475ZC28N
R500CH20
2475
2800
WESTCODE
R2475ZC28R
R500CH20
2475
2800
WESTCODE
R2475ZC20M
R500DH20
2475
2000
WESTCODE
R2475ZC20N
R500DH20
2475
2000
WESTCODE
R2475ZC20R
R500DH20
2475
2000
WESTCODE
R2475ZD28M
R500DH28
2475
2800
WESTCODE
R2475ZD28N
R500DH28
2475
2800
WESTCODE
R2475ZD28R
R500DH28
2475
2800
WESTCODE
R2619ZC18J
R600CH18
2619
1800
WESTCODE
R2619ZC18K
R600CH18
2619
1800
WESTCODE
R2619ZC18L
R600CH18
2619
1800
WESTCODE
R2619ZC20J
R600CH20
2619
2000
WESTCODE
R2619ZC20K
R600CH20
2619
2000
WESTCODE
R2619ZC20L
R600CH20
2619
2000
WESTCODE
R2619ZC21J
R600CH21
2619
2100
WESTCODE
R2619ZC21K
R600CH21
2619
2100
WESTCODE
R2619ZC21L
R600CH21
2619
2100
WESTCODE
R2619ZC25J
R600CH25
2619
2500
WESTCODE
R2619ZC25K
R600CH25
2619
2500
WESTCODE
R2619ZC25L
R600CH25
2619
2500
WESTCODE
R2619ZD18J
N/A
2619
1800
WESTCODE
R2619ZD18K
N/A
2619
1800
WESTCODE
R2619ZD18L
N/A
2619
1800
WESTCODE
R2619ZD20J
N/A
2619
2000
WESTCODE
R2619ZD20K
N/A
2619
2000
WESTCODE
R2619ZD20L
N/A
2619
2000
WESTCODE
R2619ZD21J
N/A
2619
2100
WESTCODE
R2619ZD21K
N/A
2619
2100
WESTCODE
R2619ZD21L
N/A
2619
2100
WESTCODE
R2619ZD25J
N/A
2619
2500
WESTCODE
R2619ZD25K
N/A
2619
2500
WESTCODE
R2619ZD25L
N/A
2619
2500
WESTCODE
R2620ZC22J
R610CH22
2620
2200
WESTCODE
R2620ZC22K
R610CH22
2620
2200
WESTCODE
R2620ZC22L
R610CH22
2620
2200
WESTCODE
R2602ZC25J
R610CH25
2620
2500
WESTCODE
R2602ZC25K
R610CH25
2620
2500
WESTCODE
R2602ZC25L
R610CH25
2620
2500
WESTCODE
R2620ZD22J
N/A
2620
2200
WESTCODE
R2620ZD22K
N/A
2620
2200
WESTCODE
R2620ZD22L
N/A
2620
2200
WESTCODE
R2620ZD25J
N/A
2620
2500
WESTCODE
R2620ZD25K
N/A
2620
2500
WESTCODE
R2620ZD25L
N/A
2620
2500
WESTCODE
R2714ZC14H
R800CH14
2714
1400
WESTCODE
R2714ZC14J
R800CH14
2714
1400
WESTCODE
R2714ZC14K
R800CH14
2714
1400
WESTCODE
R2714ZC16H
R800CH16
2714
1600
WESTCODE
R2714ZC16H
R800CH16
2714
1600
WESTCODE
R2714ZC16H
R800CH16
2714
1600
WESTCODE
R2714ZC18H
R800CH18
2714
1800
WESTCODE
R2714ZC18J
R800CH18
2714
1800
WESTCODE
R2714ZC18K
R800CH18
2714
1800
WESTCODE
R2714ZD14H
R800CH14
2714
1400
WESTCODE
R2714ZD14J
R800CH14
2714
1400
WESTCODE
R2714ZD14K
R800CH14
2714
1400
WESTCODE
R2714ZD16H
N/A
2714
1600
WESTCODE
R2714ZD16J
N/A
2714
1600
WESTCODE
R2714ZD16K
N/A
2714
1600
WESTCODE
R2714ZD18H
N/A
2714
1800
WESTCODE
R2714ZD18J
N/A
2714
1800
WESTCODE
R2714ZD18K
N/A
2714
1800
WESTCODE
R3047TC24K
R1863CH24
3047
2400
WESTCODE
R3047TC24L
R1863CH24
3047
2400
WESTCODE
R3047TC24M
R1863CH24
3047
2400
WESTCODE
R3047TC24N
R1863CH24
3047
2400
WESTCODE
R3047TC24R
R1863CH24
3047
2400
WESTCODE
R3047TC24T
R1863CH24
3047
2400

THYRISTORS STUD SCREW

A
V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SEMIKRON
SKT10/06
10
600
SEMIKRON
SKT10/08
10
800
SEMIKRON
SKT10/12
10
1200
SEMIKRON
SKT16/06
16
600
SEMIKRON
SKT16/08
16
800
SEMIKRON
SKT16/12
16
1200
SEMIKRON
SKT16/14
16
1400
SEMIKRON
SKT16/16
16
1600
SEMIKRON
SKT24/04
24
400
SEMIKRON
SKT24/08
24
800
SEMIKRON
SKT24/12
24
1200
SEMIKRON
SKT24/14
24
1400
SEMIKRON
SKT24/16
24
1600
SEMIKRON
SKT40/04
40
400
SEMIKRON
SKT40/08
40
800
SEMIKRON
SKT40/12
40
1200
SEMIKRON
SKT40/16
40
1600
SEMIKRON
SKT50/06
50
600
SEMIKRON
SKT50/08
50
800
SEMIKRON
SKT50/12
50
1200
SEMIKRON
SKT50/14
50
1400
SEMIKRON
SKT50/16
50
1600
SEMIKRON
SKT55/04
55
400
SEMIKRON
SKT55/08
55
800
SEMIKRON
SKT55/12
55
1200
SEMIKRON
SKT55/14
55
1400
SEMIKRON
SKT55/16
55
1600
SEMIKRON
SKT80/06
80
600
SEMIKRON
SKT80/08
80
800
SEMIKRON
SKT80/12
80
1200
SEMIKRON
SKT80/14
80
1400
SEMIKRON
SKT80/16
80
1600
SEMIKRON
SKT100/04
100
400
SEMIKRON
SKT100/06
100
600
SEMIKRON
SKT100/08
100
800
SEMIKRON
SKT100/12
100
1200
SEMIKRON
SKT100/14
100
1400
SEMIKRON
SKT100/16
100
1600
SEMIKRON
SKT130/04
130
400
SEMIKRON
SKT130/06
130
600
SEMIKRON
SKT130/08
130
800
SEMIKRON
SKT130/12
130
1200
SEMIKRON
SKT130/14
130
1400
SEMIKRON
SKT130/16
130
1600
SEMIKRON
SKT160/04
160
400
SEMIKRON
SKT160/06
160
600
SEMIKRON
SKT160/08
160
800
SEMIKRON
SKT160/12
160
1200
SEMIKRON
SKT160/14
160
1400
SEMIKRON
SKT160/16
160
1600
SEMIKRON
SKT250/04
250
400
SEMIKRON
SKT250/06
250
600
SEMIKRON
SKT250/08
250
800
SEMIKRON
SKT250/12
250
1200
SEMIKRON
SKT250/14
250
1400
SEMIKRON
SKT250/16
250
1600
SEMIKRON
SKT300/04
300
400
SEMIKRON
SKT300/06
300
600
SEMIKRON
SKT300/08
300
800
SEMIKRON
SKT300/12
300
1200
SEMIKRON
SKT300/14
300
1400
SEMIKRON
SKT300/16
300
1600

THYRISTORS CAPSULE

A
V

 

 

 

 

 

SEMIKRON
SKT240/04
240
400
SEMIKRON
SKT240/08
240
800
SEMIKRON
SKT240/12
240
1200
SEMIKRON
SKT240/14
240
1400
SEMIKRON
SKT240/16
240
1600
SEMIKRON
SKT240/18
240
1800
SEMIKRON
SKT340/12
340
1200
SEMIKRON
SKT340/14
340
1400
SEMIKRON
SKT340/16
340
1600
SEMIKRON
SKT340/18
340
1800
SEMIKRON
SKT491/12
490
1200
SEMIKRON
SKT491/14
490
1400
SEMIKRON
SKT491/16
490
1600
SEMIKRON
SKT491/18
490
1800
SEMIKRON
SKT551/12
550
1200
SEMIKRON
SKT551/14
550
1400
SEMIKRON
SKT551/16
550
1600
SEMIKRON
SKT551/18
550
1800
SEMIKRON
SKT600/12
600
1200
SEMIKRON
SKT600/14
600
1400
SEMIKRON
SKT600/16
600
1600
SEMIKRON
SKT600/18
600
1800
SEMIKRON
SKT760/08
760
800
SEMIKRON
SKT760/12
760
1200
SEMIKRON
SKT760/14
760
1400
SEMIKRON
SKT760/16
760
1600
SEMIKRON
SKT760/18
760
1800
SEMIKRON
SKT1000/12
1000
1200
SEMIKRON
SKT1000/16
1000
1600
SEMIKRON
SKT1200/12
1200
1200
SEMIKRON
SKT1200/14
1200
1400
SEMIKRON
SKT1200/16
1200
1600
SEMIKRON
SKT1200/18
1200
1800
SEMIKRON
SKT1400
1400
2600-3600
SEMIKRON
SKT1800
1800
1200-1600
SEMIKRON
SKT2000
2000
2200-2800
SEMIKRON
SKT2400
2400
1200-1800

 

COPYRIGHT 2010 @ ALL RIGHT RESERVED BY T.S.K SUPPLY & SERVICE CO., LTD.