...อีกหนึ่งทางเลือก ในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ด้วยความรวดเร็วและตรงกับความต้องการของท่าน ...
 
    products service news promotion contact us.
 

ที่อยู่ในการติดต่อ

บริษัท ที.เอส.เค ซัพพลาย แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

998/201 หมู่ที่ 3 ตำบลแพรกษา อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ 10280
โทรศัพท์ : 0 2116 9989, 081 492 6659, 083 198 4466
โทรสาร : 0 2116 9990
 
เลขปะจำตัวผู้เสียภาษี 0115551008711


CONTACT US.

T.S.K SUPPLY & SERVICE CO., LTD.

998/201 Moo 3 PRAKASA, MUANG, SAMUTPRAKARN, THAILAND 10280
TEL. : 0 2116 9989, 081 492 6659, 083 198 4466
FAX. : 0 2116 9990

 

 แผนก  sales  :    
 แผนก  sales &  marketing  :
 แผนก  sales engineer service center  :  
 แผนก  account  :
sales@tsksupply.co.th
sales@tsksupply.co.th
thanakon@tsksupply.co.th
siriwan@tsksupply.co.th

 

MAP

 

COPYRIGHT 2014 @ ALL RIGHT RESERVED BY T.S.K SUPPLY & SERVICE CO., LTD.