...อีกหนึ่งทางเลือก ในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ด้วยความรวดเร็วและตรงกับความต้องการของท่าน ...
 
    products service news promotion contact us.

 

Phase Control Thyristor
WESTCODE N105CH14 255A 1400V

ราคาพิเศษ

Phase Control Thyristor
WESTCODE N282SH24 606A 2400V
WESTCODE N0606YS240 606A 2400V

ราคาพิเศษ

 

Phase Control Thyristor
WESTCODE N280SH12 734A 1200V
WESTCODE N0734YS120 734A 1200V

ราคาพิเศษ

 

Phase Control Thyristor
WESTCODE N330SH12 910A 1200V
WESTCODE N0910LS120 910A 1200V

ราคาพิเศษ

 

Phase Control Thyristor
WESTCODE N520CH15 1226A 1500V

ราคาพิเศษ

 

Phase Control Thyristor
WESTCODE N490SH26 1467A 2600V
WESTCODE N1467NS260 1467A 2600V

ราคาพิเศษ

 

Phase Control Thyristor
WESTCODE N760FH18 2293A 1800V
WESTCODE N2293VD180 2293A 1800V

ราคาพิเศษ

 

Distributed Gate Thyristor
WESTCODE R216SH12FJO 633A 1200V
WESTCODE R0633YS12E 633A 1200V

ราคาพิเศษ

 

Distributed Gate Thyristor
WESTCODE R219CH12FLO 929A 1200V
WESTCODE R0929LS12C 929A 1200V

ราคาพิเศษ

 

Distributed Gate Thyristor
WESTCODE R395SH18FFO 1275A 1800V
WESTCODE R1275NS18J 1275A 1800V
WESTCODE R395SH20FWO 1275A 2000V
WESTCODE R1275NS20L 1275A 2000V

ราคาพิเศษ

 

Distributed Gate Thyristor
WESTCODE R600SH21FFO 2619A 2100V
WESTCODE R2619ZC21J 2619A 2100V
WESTCODE R600CH25FFO 2619A 2500V
WESTCODE R2619ZC25J 2619A 2500V

ราคาพิเศษ

 

Rectifler Diode
ABB 5SDD51L2800 5380A 2800V

ราคาพิเศษ

 

Rectifler Diode
WESTCODE SW08CXC27C 5696A 100V
WESTCODE W5696VC100 5696A 100V

ราคาพิเศษ

 

 

Copyright 2014 @ ALL RIGHT RESERVED BY T.S.K SUPPLY & SERVICE CO., LTD.