...อีกหนึ่งทางเลือก ในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ด้วยความรวดเร็วและตรงกับความต้องการของท่าน ...
 
    products service news promotion contact us.
FUSE & FUSE HOLDER
POWER SEMICONDUCTOR
POWER RESISTOR
ELECTRICAL EQUIPMENT
ELECTRIC WIRE & CABLE
LIQUID INSULATION
INDUSTRIAL ELECTRIC HEATING
THERMOCOUPLE
 
 

 
Silicone Cable

Electronic pvc-insulated Control Cable

SIZE :
2X0.14SQ-MM.
2X0.25SQ-MM.
2X0.34SQ-MM.
2X0.5SQ-MM.
3X0.14SQ-MM.
3X0.25SQ-MM.
3X0.34SQ-MM.
3X0.5SQ-MM.
4X0.14SQ-MM.
4X0.25SQ-MM.
4X0.34SQ-MM.
4X0.5SQ-MM.
6X0.14SQ-MM.
5X0.25SQ-MM.
5X0.34SQ-MM.
5X0.5SQ-MM.
7X0.14SQ-MM.
6X0.25SQ-MM.
7X0.34SQ-MM.
6X0.5SQ-MM.
8X0.14SQ-MM.
7X0.25SQ-MM.
8X0.34SQ-MM.
7X0.5SQ-MM.
10X0.14SQ-MM.
8X0.25SQ-MM.
10X0.34SQ-MM.
8X0.5SQ-MM.
12X0.14SQ-MM.
10X0.25SQ-MM.
14X0.34SQ-MM.
10X0.5SQ-MM.
14X0.14SQ-MM.
12X0.25SQ-MM.
16X0.34SQ-MM.
12X0.5SQ-MM.
16X0.14SQ-MM.
14X0.25SQ-MM.
21X0.34SQ-MM.
16X0.5SQ-MM.
21X0.14SQ-MM.
16X0.25SQ-MM.
24X0.34SQ-MM.
18X0.5SQ-MM.
24X0.14SQ-MM.
21X0.25SQ-MM.
30X0.34SQ-MM.
20X0.5SQ-MM.
27X0.14SQ-MM.
24X0.25SQ-MM.
32X0.34SQ-MM.
24X0.5SQ-MM.
30X0.14SQ-MM.
27X0.25SQ-MM.
36X0.34SQ-MM.
30X0.5SQ-MM.
32X0.14SQ-MM.
30X0.25SQ-MM.
40X0.34SQ-MM.
40X0.5SQ-MM.
36X0.14SQ-MM.
44X0.25SQ-MM.
48X0.34SQ-MM.
44X0.14SQ-MM.
48X0.25SQ-MM.
60X0.34SQ-MM.
 
52X0.14SQ-MM.
52X0.25SQ-MM.
 
56X0.14SQ-MM.
56X0.25SQ-MM.
   
61X0.14SQ-MM.
61X0.25SQ-MM.
   
80X0.14SQ-MM.
   

Flexible Power / Control Cable

SIZE :
2X0.5SQ-MM.
2X0.75SQ-MM.
2X1SQ-MM.
2X1.5SQ-MM.
3X0.5SQ-MM.
3X0.75SQ-MM.
3X1SQ-MM.
3X1.5SQ-MM.
5X0.5SQ-MM.
4X0.75SQ-MM.
4X1SQ-MM.
4X1.5SQ-MM.
6X0.5SQ-MM.
5X0.75SQ-MM.
5X1SQ-MM.
5X1.5SQ-MM.
7X0.5SQ-MM.
6X0.75SQ-MM.
6X1SQ-MM.
6X1.5SQ-MM.
10X0.5SQ-MM.
7X0.75SQ-MM.
7X1SQ-MM.
7X1.5SQ-MM.
12X0.5SQ-MM.
8X0.75SQ-MM.
8X1SQ-MM.
8X1.5SQ-MM.
14X0.5SQ-MM.
9X0.75SQ-MM.
9X1SQ-MM.
9X1.5SQ-MM.
18X0.5SQ-MM.
10X0.75SQ-MM.
10X1SQ-MM.
10X1.5SQ-MM.
21X0.5SQ-MM.
12X0.75SQ-MM.
12X1SQ-MM.
11X1.5SQ-MM.
24X0.5SQ-MM.
15X0.75SQ-MM.
14X1SQ-MM.
12X1.5SQ-MM.
25X0.5SQ-MM.
16X0.75SQ-MM.
16X1SQ-MM.
14X1.5SQ-MM.
30X0.5SQ-MM.
18X0.75SQ-MM.
18X1SQ-MM.
18X1.5SQ-MM.
34X0.5SQ-MM.
20X0.75SQ-MM.
19X1SQ-MM.
20X1.5SQ-MM.
40X0.5SQ-MM.
25X0.75SQ-MM.
20X1SQ-MM.
21X1.5SQ-MM.
50X0.5SQ-MM.
32X0.75SQ-MM.
25X1SQ-MM.
25X1.5SQ-MM.
61X0.5SQ-MM.
40X0.75SQ-MM.
26X1SQ-MM.
32X1.5SQ-MM.
100X0.5SQ-MM.
41X0.75SQ-MM.
34X1SQ-MM.
34X1.5SQ-MM.
50X0.75SQ-MM.
41X1SQ-MM.
42X1.5SQ-MM.
 
61X0.75SQ-MM.
50X1SQ-MM.
50X1.5SQ-MM.
 
65X0.75SQ-MM.
56X1SQ-MM.
61X1.5SQ-MM.
 
61X1SQ-MM.
80X1.5SQ-MM.
   
65X1SQ-MM.
100X1.5SQ-MM.
2X2.5SQ-MM.
2X4.0SQ-MM.
3X6.0SQ-MM.
4X10.0SQ-MM.
3X2.5SQ-MM.
3X4.0SQ-MM.
4X6.0SQ-MM.
5X10.0SQ-MM.
4X2.5SQ-MM.
4X4.0SQ-MM.
5X6.0SQ-MM.
7X10.0SQ-MM.
5X2.5SQ-MM.
5X4.0SQ-MM.
7X6.0SQ-MM.
7X2.5SQ-MM.
7X4.0SQ-MM.
8X2.5SQ-MM.
11X4.0SQ-MM.
3X25.0SQ-MM.
12X2.5SQ-MM.
4X25.0SQ-MM.
14X2.5SQ-MM.
4X16.0SQ-MM.
5X25.0SQ-MM.
15X2.5SQ-MM.
5X16.0SQ-MM.
7X25.0SQ-MM.
16X2.5SQ-MM.
7X16.0SQ-MM.
18X2.5SQ-MM.
25X2.5SQ-MM.
32X2.5SQ-MM.
34X2.5SQ-MM.
40X2.5SQ-MM.

Flexible Control / Power with Shielded

SIZE :
2X0.5SQ-MM.
2X0.75SQ-MM.
2X1SQ-MM.
2X1.5SQ-MM.
3X0.5SQ-MM.
3X0.75SQ-MM.
3X1SQ-MM.
3X1.5SQ-MM.
4X0.5SQ-MM.
4X0.75SQ-MM.
4X1SQ-MM.
4X1.5SQ-MM.
5X0.5SQ-MM.
5X0.75SQ-MM.
5X1SQ-MM.
5X1.5SQ-MM.
6X0.5SQ-MM.
6X0.75SQ-MM.
6X1SQ-MM.
6X1.5SQ-MM.
7X0.5SQ-MM.
7X0.75SQ-MM.
7X1SQ-MM.
7X1.5SQ-MM.
8X0.5SQ-MM.
8X0.75SQ-MM.
8X1SQ-MM.
8X1.5SQ-MM.
10X0.5SQ-MM.
9X0.75SQ-MM.
9X1SQ-MM.
11X1.5SQ-MM.
12X0.5SQ-MM.
10X0.75SQ-MM.
10X1SQ-MM.
12X1.5SQ-MM.
14X0.5SQ-MM.
15X0.75SQ-MM.
12X1SQ-MM.
14X1.5SQ-MM.
16X0.5SQ-MM.
18X0.75SQ-MM.
14X1SQ-MM.
16X1.5SQ-MM.
18X0.5SQ-MM.
21X0.75SQ-MM.
16X1SQ-MM.
18X1.5SQ-MM.
21X0.5SQ-MM.
25X0.75SQ-MM.
18X1SQ-MM.
20X1.5SQ-MM.
24X0.5SQ-MM.
32X0.75SQ-MM.
20X1SQ-MM.
25X1.5SQ-MM.
25X0.5SQ-MM.
40X0.75SQ-MM.
24X1SQ-MM.
32X1.5SQ-MM.
27X0.5SQ-MM.
41X0.75SQ-MM.
25X1SQ-MM.
34X1.5SQ-MM.
30X0.5SQ-MM.
50X0.75SQ-MM.
34X1SQ-MM.
41X1.5SQ-MM.
35X0.5SQ-MM.
61X0.75SQ-MM.
41X1SQ-MM.
42X1.5SQ-MM.
40X0.5SQ-MM.
80X0.75SQ-MM.
48X1SQ-MM.
50X1.5SQ-MM.
52X0.5SQ-MM.
100X0.75SQ-MM.
50X1SQ-MM.
61X1.5SQ-MM.
61X0.5SQ-MM.
56X1SQ-MM.
80X1.5SQ-MM.
80X0.5SQ-MM.
61X1SQ-MM.
10X1.5SQ-MM.
100X0.5SQ-MM.
80X1SQ-MM.
100X1SQ-MM.
2X2.5SQ-MM.
4X4SQ-MM.
4X6SQ-MM.
4X10SQ-MM.
3X2.5SQ-MM.
5X4SQ-MM.
5X6SQ-MM.
5X10SQ-MM.
4X2.5SQ-MM.
7X4SQ-MM.
5X2.5SQ-MM.
4X25SQ-MM.
4X35SQ-MM
7X2.5SQ-MM.
4X16SQ-MM.
5X25SQ-MM.
5X35SQ-MM.
12X2.5SQ-MM.
5X16SQ-MM.
18X2.5SQ-MM.
4X70SQ-MM
4X95SQ-MM.
4X50SQ-MM.

Instrument Control Cable

SIZE :
2X0.14SQ-MM.
2X0.25SQ-MM.
2X0.34SQ-MM.
2X0.5SQ-MM.
3X0.14SQ-MM.
3X0.25SQ-MM.
3X0.34SQ-MM.
3X0.5SQ-MM.
4X0.14SQ-MM.
4X0.25SQ-MM.
4X0.34SQ-MM.
4X0.5SQ-MM.
5X0.14SQ-MM.
5X0.25SQ-MM.
5X0.34SQ-MM.
5X0.5SQ-MM.
6X0.14SQ-MM.
7X0.25SQ-MM.
6X0.34SQ-MM.
7X0.5SQ-MM.
7X0.14SQ-MM.
8X0.25SQ-MM.
7X0.34SQ-MM.
10X0.5SQ-MM.
8X0.14SQ-MM.
10X0.25SQ-MM.
8X0.34SQ-MM.
12X0.5SQ-MM.
10X0.14SQ-MM.
12X0.25SQ-MM.
10X0.34SQ-MM.
18X0.5SQ-MM.
12X0.14SQ-MM.
14X0.25SQ-MM.
12X0.34SQ-MM.
20X0.5SQ-MM.
14X0.14SQ-MM.
16X0.25SQ-MM.
14X0.34SQ-MM.
24X0.5SQ-MM.
16X0.14SQ-MM.
21X0.25SQ-MM.
16X0.34SQ-MM.
26X0.5SQ-MM.
18X0.14SQ-MM.
24X0.25SQ-MM.
18X0.34SQ-MM.
32X0.5SQ-MM.
21X0.14SQ-MM.
27X0.25SQ-MM.
21X0.34SQ-MM.
36X0.5SQ-MM.
24X0.14SQ-MM.
30X0.25SQ-MM.
24X0.34SQ-MM.
40X0.5SQ-MM.
27X0.14SQ-MM.
32X0.25SQ-MM.
27X0.34SQ-MM.
50X0.5SQ-MM.
30X0.14SQ-MM.
36X0.25SQ-MM.
30X0.34SQ-MM.
32X0.14SQ-MM.
40X0.25SQ-MM.
32X0.34SQ-MM.
36X0.14SQ-MM.
44X0.25SQ-MM.
36X0.34SQ-MM.
40X0.14SQ-MM.
48X0.25SQ-MM.
40X0.34SQ-MM.
42X0.14SQ-MM.
52X0.25SQ-MM.
42X0.34SQ-MM.
44X0.14SQ-MM.
56X0.25SQ-MM.
44X0.34SQ-MM.
48X0.14SQ-MM.
61X0.25SQ-MM.
48X0.34SQ-MM.
52X0.14SQ-MM.
80X0.25SQ-MM.
52X0.34SQ-MM.
56X0.14SQ-MM.
56X0.34SQ-MM.
61X0.14SQ-MM.
61X0.34SQ-MM.
80X0.14SQ-MM.
100X0.14SQ-MM.
2X0.75SQ-MM.
2X1SQ-MM.
2X1.5SQ-MM.
3X0.75SQ-MM.
3X1SQ-MM.
3X1.5SQ-MM.
4X0.75SQ-MM.
4X1SQ-MM.
4X1.5SQ-MM.
5X0.75SQ-MM.
5X1SQ-MM.
5X1.5SQ-MM.
6X0.75SQ-MM.
7X1SQ-MM.
7X1.5SQ-MM.
7X0.75SQ-MM.
12X1SQ-MM.
10X1.5SQ-MM.
8X0.75SQ-MM.
18X1SQ-MM.
12X1.5SQ-MM.
10X0.75SQ-MM.
24X1SQ-MM.
18X1.5SQ-MM.
12X0.75SQ-MM.
20X1.5SQ-MM.
18X0.75SQ-MM.
24X1.5SQ-MM.
24X0.75SQ-MM.
32X0.75SQ-MM.

Silicone Flexible Multicore Cable Temperature - Resistant / Steel Wire Braid

SIZE :
2X0.75SQ-MM.
2X1SQ-MM.
2X1.5SQ-MM.
2X2.5SQ-MM.
3X0.75SQ-MM.
3X1SQ-MM.
3X1.5SQ-MM.
3X2.5SQ-MM.
4X0.75SQ-MM.
4X1SQ-MM.
4X1.5SQ-MM.
4X2.5SQ-MM.
5X0.75SQ-MM
5X1SQ-MM.
5X1.5SQ-MM.
5X2.5SQ-MM.
6X0.75SQ-MM.
6X1SQ-MM.
6X1.5SQ-MM.
6X2.5SQ-MM.
7X0.75SQ-MM.
7X1SQ-MM
7X1.5SQ-MM.
7X2.5SQ-MM.
8X1.5SQ-MM.
12X2.5SQ-MM.
10X1.5SQ-MM.
12X1.5SQ-MM.
14X1.5SQ-MM.
16X1.5SQ-MM.
18X1.5SQ-MM.
20X1.5SQ-MM.
24X1.5SQ-MM.
2X4SQ-MM.
2X6SQ-MM
2X10SQ-MM.
2X16SQ-MM.
3X4SQ-MM.
3X6SQ-MM
3X10SQ-MM.
3X16SQ-MM.
4X4SQ-MM.
4X6SQ-MM
4X10SQ-MM.
4X16SQ-MM.
5X4SQ-MM.
5X6SQ-MM
5X10SQ-MM.
5X16SQ-MM.
6X4SQ-MM.
6X6SQ-MM
7X4SQ-MM.
7X6SQ-MM
2X25SQ-MM
2X35SQ-MM.
3X25SQ-MM
3X35SQ-MM.
4X25SQ-MM
4X35SQ-MM.

Rubber-Sheathed Torsion Protection Cable Oil Resistornt

SIZE :
1X1.5XQ-MM.
2X1SQ-MM.
3X1SQ-MM.
4X1SQ-MM.
1X2.5XQ-MM.
2X1.5SQ-MM.
3X1.5SQ-MM.
4X1.5SQ-MM.
1X4XQ-MM.
2X2.5SQ-MM.
3X2.5SQ-MM.
4X2.5SQ-MM.
1X6XQ-MM.
2X4SQ-MM.
3X4SQ-MM.
4X4SQ-MM.
1X10XQ-MM.
2X6SQ-MM.
3X6SQ-MM.
4X6SQ-MM.
1X16XQ-MM.
2X10SQ-MM.
3X10SQ-MM.
4X10SQ-MM.
1X25XQ-MM.
2X16SQ-MM.
3X16SQ-MM.
4X16SQ-MM.
1X35XQ-MM.
2X25SQ-MM.
3X25SQ-MM.
4X25SQ-MM.
1X50XQ-MM.
3X35SQ-MM.
4X35SQ-MM.
1X70XQ-MM.
3X50SQ-MM.
4X50SQ-MM.
1X95XQ-MM.
3X70SQ-MM.
4X70SQ-MM.
1X120XQ-MM.
3X95SQ-MM.
4X95SQ-MM.
1X150XQ-MM.
3X120SQ-MM.
4X120SQ-MM.
1X185XQ-MM.
3X150SQ-MM.
4X150SQ-MM.
1X240XQ-MM.
3X185SQ-MM.
4X185SQ-MM.
1X300XQ-MM.
3X240SQ-MM.
4X240SQ-MM.
1X400XQ-MM.
3X300SQ-MM.
4X300SQ-MM.
1X500XQ-MM.
5X1SQ-MM
6X1.5SQ-MM.
6X2.5SQ-MM.
6X4SQ-MM.
5X1.5SQ-MM
12X1.5SQ-MM.
12X2.5SQ-MM.
12X4SQ-MM.
5X2.5SQ-MM
18X1.5SQ-MM.
18X2.5SQ-MM.
18X4SQ-MM.
5X4SQ-MM
24X1.5SQ-MM.
24X2.5SQ-MM.
5X6SQ-MM
36X1.5SQ-MM.
36X2.5SQ-MM.
5X10SQ-MM
5X16SQ-MM
5X25SQ-MM

 

Thermocouple Cable

Thermocouple Wire
Type : K , J , R , S , B
400'C

SIZE :
2X0.50SQ-MM
4CX0.32SQ-MM
2X0.60SQ-MM
7CX0.32SQ-MM
2X0.75SQ-MM
2X1.50SQ-MM

 

สายเคเบิ้ลดีบุกกลม , แบน สายเคเบิ้ลทองแดงกลม , แบน

 
DIA.
1 SQ-MM.
1.5 SQ-MM
2 SQ-MM
2.5 SQ-MM
4 SQ-MM
5 SQ-MM
6 SQ-MM
10 SQ-MM
16 SQ-MM
 25 SQ-MM
35 SQ-MM.
 50 SQ-MM
75 SQ-MM
 95 SQ-MM
 120 SQ-MM
 
ปลอกสายใยแก้วเคลือบซิลิโคน  ,  เคลือบวานิช

SILICONE GLASSFIBER SLEEVING
ปลอกสายใยแก้วเคลือบซิลิโคน
1.5KV , 2.5KV TEMPERATURE 200"C
- ใช้งานด้านไฟฟ้า
- ใช้สำหรับหุ้มวัสดุตามความต้องการ

ปลอกสายใยแก้วเคลือบวานิช
- ใช้งานด้านไฟฟ้า
- ใช้สำหรับหุ้มวัสดุตามความต้องการ

 

COLOUR
SIZE
Length
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
0.5MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
1.0MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
2.0MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
3.0MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
4.0MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
5.0MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
6.0MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
7.0MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
8.0MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
9.0MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
10.0MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
12.0MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
14.0MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
16.0MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
18.0MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
20.0MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
22.0MM.
100M.
RED , YELLOW , GREEN , BLUE , BLACK , WHITE
25.0MM.
100M.

HEAT RESISTANCE WIRE

VOLTAGE 300V , TEMPERATURE 200"C

สายทนความร้อน

- ใช้งานด้านฮีตเตอร์

COLOUR
SIZE
Length
RED , BLUE , GREEN , YELLOW
0.3 SQ-MM.
400M.
RED , BLUE , GREEN , YELLOW
0.5 SQ-MM.
400M.
RED , BLUE , GREEN , YELLOW
0.75 SQ-MM.
400M.
RED , BLUE , GREEN , YELLOW
1.0 SQ-MM.
100M.
RED , BLUE , GREEN , YELLOW
1.5 SQ-MM.
100M.
RED , BLUE , GREEN , YELLOW
2.0 SQ-MM.
100M.
RED , BLUE , GREEN , YELLOW
2.5 SQ-MM.
100M.
RED , BLUE , GREEN , YELLOW
3.0 SQ-MM.
100M.
WHITE
3.5 SQ-MM.
100M.
WHITE
4.0 SQ-MM
100M.
WHITE
5.5 SQ-MM
100M.
WHITE
6.0 SQ-MM.
100M.
WHITE
8.0 SQ-MM.
100M.
WHITE
10 SQ-MM.
100M.
WHITE
12 SQ-MM.
100M.
WHITE
16 SQ-MM.
100M.

 

INSULATION TUBES WHICH ARE IN COMPLIANCE WITH RoHS DIRECTIVE

HEAT SHRINKABLE TUBE
VOLTAGE 600V ,
TEMPERATURE 125"C

ท่อหด
- ใช้งานด้านไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้า และอุปกรณ์อีเล็กทรอนิคส์ต่างๆ
- ใช้สำหรับหุ้มวัสดุตามความต้องการ
- ท่อจะหดตัวและรัดวัสดุเมื่อโดนความร้อน
- ทนทานต่อน้ำมันและกรด

COLORS
SIZE
Length
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
0.8MM.
200M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
1.0MM.
200M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
1.5MM.
200M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
2.0MM.
200M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
2.5MM.
200M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
3.0MM
200M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
3.5MM.
200M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
4.0MM.
200M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
4.5MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
5.0MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
6.0MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
7.0MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
8.0MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
9.0MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
10MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
11MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
12MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
13MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
14MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
15MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
16MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
17MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
18MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
20MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
22MM.
100M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
25MM.
50M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
28MM.
50M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
30MM.
50M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
35MM.
50M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
40MM.
50M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
50MM.
25M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
60MM.
25M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
70MM.
25M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
80MM.
25M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
90MM.
25M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
100MM.
25M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
120MM.
25M.
BLACK , RED , YELLOW , BLUE , GREY
150MM.
25M.

 

ท่อหด

ใช้งานด้านไฟฟ้า, มอเตอร์ไฟฟ้า และ อุปกรณ์อีเล็กทรอนิคส์ต่างๆ ใช้สำหรับหุ้มวัสดุตามต้องการท่อจะหดตัวและรัดวัสดุเมื่อโดนความร้อน เช่นใช้ไฟลน ทนอุณหภูมิที่ - 40 - 125 องศาเซลเซียส
- ทนทานต่อน้ำมัน
- กรด

COPYRIGHT 2010 @ ALL RIGHT RESERVED BY T.S.K SUPPLY & SERVICE CO., LTD.