...อีกหนึ่งทางเลือก ในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ด้วยความรวดเร็วและตรงกับความต้องการของท่าน ...
 
    products service news promotion contact us.
FUSE & FUSE HOLDER
POWER SEMICONDUCTOR
POWER RESISTOR
Potention Meter
Dials Analoque Turn
 
ELECTRICAL EQUIPMENT
ELECTRIC WIRE & CABLE
LIQUID INSULATION
INDUSTRIAL ELECTRIC HEATING
THERMOCOUPLE
 
 

POWER RESISTOR
 
POWER RESISTOR
HEAVY DUTY POWER RESISTOR

THICK FILM POWER RESISTOR

SIZE : 500W  ,  600W   10 OHM , 22 OHM

ALUMINUM HOUSED RESISTOR
 
SIZE : 10W ,  15W ,  25W ,  50W ,  75W
100W ,  150W
,  200W ,  250W ,  300W

WATT OHM
10W 1 - 3 K
20W 1 - 7 K
30W 1 - 10 K
40W 1 - 13 K
50W 0.1 - 25 K
60W 0.1 - 30 K
80W 0.1 - 40 K
100W 0.1 - 50 K
120W 0.1 - 60 K
150W 0.3 - 75 K
160W 0.3 - 80 K
200W 0.3 - 100K
250W 0.5 - 125 K
300W 0.5 - 150 K
400W 0.5 - 200 K
500W 0.5 - 250 K
600W 0.8 - 300 K
700W 0.8 - 350 K
800W 0.8 - 400 K
1000W 1 - 500 K
 
POTENTION METER, DIAL
 

INFINITY  TURN

MODEL : CP50

SIZE : 50 OHM  ,  100 OHM  ,  200 OHM  ,  500 OHM
1K  ,  2K  ,  5K  ,  10K  ,  20K  ,  50K 

INFINITY  TURN

MODEL : CPP45B

SIZE  :  1K  ,  2K  ,  5K  ,  10K  ,  20K

INFINITY  TURN

MODEL : CPP60

SIZE  :  1K  ,  2K  ,  5K  ,  10K  ,  20K

1  TURN

MODEL : RV24, RV30, RA28, RA30, RA40

SIZE  : 501  ,  102  ,  202  ,  302  ,  502  ,  103,203  ,  503  ,  104

  

10 TURN

MODEL : 534, 534B

SIZE :  500 OHM.
1K  ,  2K  ,  2.5K  ,  5K  ,  10K, 20K  ,  50K  ,  100K

10 TURN

MODEL : 3590

SIZE  :  200 OHM  ,  500 OHM  ,
1K  ,  2K  ,  5K, 10K  ,  20K  ,  50K  ,  100K

10 TURN

MODEL : 830, 860

SIZE  : 100 OHM,  500 OHM, 
1K  ,  2K  ,  5K, 10K  ,  50K

 

Dials  Analoque

MODEL : 15-1-11, 16-1-11, 21-1-11

Operating

MODEL : 61-DF

COPYRIGHT 2010 @ ALL RIGHT RESERVED BY T.S.K SUPPLY & SERVICE CO., LTD.