...อีกหนึ่งทางเลือก ในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ด้วยความรวดเร็วและตรงกับความต้องการของท่าน ...
 
    products service news promotion contact us.
FUSE & HOLDER
POWER SEMICONDUCTOR
POWER RESISTOR
ELECTRICAL EQUIPMENT
ELECTRIC WIRE & CABLE
LIQUID INSULATION
INDUSTRIAL ELECTRIC HEATING
THERMOCOUPLE
GENERAL SENSOR
 

Diode Module
PART NO.
A
V
CASE
CIRCUIT
SEMIKRON
SKKD15
15
600 - 1600
SEMIKRON
SKKD26
26
1200 - 1600
SEMIKRON
SKKD46
45
400 - 1800
SEMIKRON
SKKD81
80
400 - 2200
SEMIKRON
SKKD100
100
400 - 1800
SEMIKRON
SKKD162
160
800 - 2200
SEMIKRON
SKKD212
212
1200 - 1800
SEMIKRON
SKKD260
260
800 - 2200
SEMIKRON
SKKD380
380
800 - 2200
SEMIKRON
SKKD701
701
1200 - 2200
SEMIKRON
SKKE15
15
600 - 1600
SEMIKRON
SKKE81
80
400 - 2200
SEMIKRON
SKKE162
160
800 - 2200
SEMIKRON
SKKE380
380
1200 - 1600
SEMIKRON
SKKE600
600
1200 - 2200
SEMIKRON
SKKE1200
1180
1800 - 2200
SEMIKRON
SKKH15
15
600 - 1600
SEMIKRON
SKKH27
27
800 - 1800
SEMIKRON
SKKH42
40
800 - 1800
SEMIKRON
SKKH57
55
800 - 1800
SEMIKRON
SKKH57H4
55
2000 - 2200
SEMIKRON
SKKH72
70
800 - 1800
SEMIKRON
SKKH72H4
70
2000 - 2200
SEMIKRON
SKKH92
95
800 - 1800
SEMIKRON
SKKH160
106
800 - 1800
SEMIKRON
SKKH122
122
800 - 1800
SEMIKRON
SKKH132
130
800 - 1800
SEMIKRON
SKKH132H4
132
2000 - 2200
SEMIKRON
SKKH162
160
800 - 1800
SEMIKRON
SKKH162H4
162
2000 - 2200
SEMIKRON
SKKH172
172
1400 - 1800
SEMIKRON
SKKH250
250
800 - 1800
SEMIKRON
SKKH273
273
1200 - 1800
SEMIKRON
SKKH280
280
2000 - 2200
SEMIKRON
SKKH323
323
1200 - 1600
SEMIKRON
SKKH330
330
800 - 1800
SEMIKRON
SKKH460
460
1600 - 2200
SEMIKRON
SKKH570
570
1200 - 1800

COPYRIGHT 2010 @ ALL RIGHT RESERVED BY T.S.K SUPPLY & SERVICE CO., LTD.