...อีกหนึ่งทางเลือก ในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ด้วยความรวดเร็วและตรงกับความต้องการของท่าน ...
 
    products service news promotion contact us.
FUSE & HOLDER
POWER SEMICONDUCTOR
POWER RESISTOR
ELECTRICAL EQUIPMENT
ELECTRIC WIRE & CABLE
LIQUID INSULATION
INDUSTRIAL ELECTRIC HEATING
THERMOCOUPLE
GENERAL SENSOR
 

Diode Stud Scerw, Capsule

RECTIFIER DIODES STUD
Part No.
Old Part No
A
V

WESTCODE
W0438RC160
SW16PHR320
438
1600
WESTCODE
W0438RC200
SW20PHR320
438
2000
WESTCODE
W0438RC240
SW24PHR320
438
2400
WESTCODE
W0438SC160
SW16PHN320
438
1600
WESTCODE
W0438SC200
SW20PHN320
438
2000
WESTCODE
W0438SC240
SW24PHN320
438
2400
WESTCODE
W0503RC160
SW16PHR380
503
1600
WESTCODE
W0503RC200
SW20PHR380
503
2000
WESTCODE
W0503RC240
SW24PHR380
503
2400
WESTCODE
W0503SC160
SW16PHN380
503
1600
WESTCODE
W0503SC200
SW20PHN380
503
2000
WESTCODE
W0503SC240
SW24PHN380
503
2400
WESTCODE
W0508SA040
SW04PHN300
508
400
WESTCODE
W0508SA120
SW12PHN300
508
1200
WESTCODE
W0508SA150
SW15PHN300
508
1500
WESTCODE
W0628RA040
SW04PHR400
628
400
WESTCODE
W0628RA120
SW12PHR400
628
1200
WESTCODE
W0628RA150
SW15PHR400
628
1500
WESTCODE
W0628SA040
SW04PHN400
628
400
WESTCODE
W0628SA120
SW12PHN400
628
1200
WESTCODE
W0628SA150
SW15PHN400
628
1500
WESTCODE
W0735RA040
SW04PHR470
735
400
WESTCODE
W0735RA120
SW12PHR470
735
1200
WESTCODE
W0735RA150
SW15PHR470
735
1500
WESTCODE
W0735SA040
SW04PHN470
735
400
WESTCODE
W0735SA120
SW12PHN470
735
1200
WESTCODE
W0735SA150
SW15PHN470
735
1500

FAST RECTIFIER DIODES STUD

Part No.
Old Part No
A
V 

WESTCODE
M0139RM120
SM12PHR100
139
1200
WESTCODE
M0139RM180
SM18PHR100
139
1800
WESTCODE
M0139SM120
SM12PHN100
139
1200
WESTCODE
M0139SM180
SM18PHN100
139
1800
WESTCODE
M0268RC200
SM20PHR134
268
2000
WESTCODE
M0268RC250
SM25PHR134
268
2500
WESTCODE
M0268SC200
SM20PHN134
268
2000
WESTCODE
M0268SC250
SM25PHN134
268
2500
WESTCODE
M0280RC200
SM20PHR144
280
2000
WESTCODE
M0280RC250
SM25PHR144
280
2500
WESTCODE
M0280SC200
SM20PHN144
280
2000
WESTCODE
M0280SC250
SM25PHN144
280
2500
WESTCODE
M0334RC120
SM12PHR174
334
1200
WESTCODE
M0334RC200
SM20PHR174
334
2000
WESTCODE
M0334SC120
SM12PHN174
334
1200
WESTCODE
M0334SC200
SM20PHN174
334
2000
WESTCODE
M0336RA120
SM12PHR170
336
1200
WESTCODE
M0336RA140
SM14PHR170
336
1400
WESTCODE
M0336SA120
SM12PHN170
336
1200
WESTCODE
M0336SA140
SM14PHN170
336
1400

RECTIFIER DIODES CAPSULE

Part No.
Old Part No
A
V

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WESTCODE
W0614WC160
SW16CXC320
614
1600
WESTCODE
W0614WC200
SW20CXC320
614
2000
WESTCODE
W0614WC240
SW24CXC320
614
2400
WESTCODE
W0642WC160
SW16CXC380
680
1600
WESTCODE
W0642WC200
SW20CXC380
680
2000
WESTCODE
W0642WC240
SW24CXC380
680
2400
WESTCODE
W0646WC060
SW06CXC300
646
600
WESTCODE
W0646WC120
SW12CXC300
646
1200
WESTCODE
W0646WC150
SW15CXC300
646
1500
WESTCODE
W0797WC040
SW04CXC400
797
400
WESTCODE
W0797WC120
SW12CXC400
797
1200
WESTCODE
W0797WC150
SW15CXC400
797
1500
WESTCODE
W0944WC040
SW04CXC470
944
400
WESTCODE
W0944WC120
SW12CXC470
944
1200
WESTCODE
W0944WC150
SW15CXC470
944
1500
WESTCODE
W1032LC500
SW50CXC350
1032
5000
WESTCODE
W1032LC560
SW56CXC350
1032
5600
WESTCODE
W1032LC600
n/a
1032
6000
WESTCODE
W1074YC200
SW20CXC445
1074
2000
WESTCODE
W1074YC320
SW32CXC445
1074
3200
WESTCODE
W1185LC300
SW30CXC515
1185
3000
WESTCODE
W1185LC380
SW38CXC515
1185
3800
WESTCODE
W1185LC450
SW45CXC515
1185
4500
WESTCODE
W1263YC160
SW16CXC565
1263
1600
WESTCODE
W1263YC200
SW20CXC565
1263
2000
WESTCODE
W1263YC250
SW25CXC565
1263
2500
WESTCODE
W1294NC500
SW50CXC500
1294
5000
WESTCODE
W1294NC600
SW60CXC500
1294
6000
WESTCODE
W1411LC300
SW30CXC595
1411
3000
WESTCODE
W1411LC360
SW36CXC595
1411
3600
WESTCODE
W1520NC500
SW50CXC620
1478
5000
WESTCODE
W1520NC600
SW60CXC620
1478
6000
WESTCODE
W1524LC240
SW24CXC635
1524
2400
WESTCODE
W1524LC300
SW30CXC635
1524
3000
WESTCODE
W1608NC400
SW40CXC680
1608
4000
WESTCODE
W1608NC500
SW50CXC680
1608
5000
WESTCODE
W1748LC080
SW08CXC805
1748
800
WESTCODE
W1748LC1800
SW18CXC805
1748
1800
WESTCODE
W1748LC220
SW22CXC805
1748
2200
WESTCODE
W1748LC250
SW25CXC805
1748
2500
WESTCODE
W1856NC400
SW40CXC815
1856
4000
WESTCODE
W1856NC500
SW50CXC815
1856
5000
WESTCODE
W2020NC360
SW36CXC818
2020
3600
WESTCODE
W2020NC450
SW45CXC818
2020
4500
WESTCODE
W2052NC300
SW30CXC820
2052
3000
WESTCODE
W2052NC400
SW40CXC820
2052
4000
WESTCODE
W2054NC360
SW36CXC920
2054
3600
WESTCODE
W2054NC450
SW45CXC920
2054
4000
WESTCODE
W2058LC020
SW02CXC935
2058
200
WESTCODE
W2058LC100
SW10CXC935
2058
1000
WESTCODE
W2058LC120
SW12CXC935
2058
1200
WESTCODE
W2058LC140
SW14CXC935
2058
1400
WESTCODE
W2134NC300
SW30CXC930
2134
3000
WESTCODE
W2134NC400
SW40CXC930
2134
4000
WESTCODE
W2416NC160
SW16CXC950
2416
1600
WESTCODE
W2416NC200
SW20CXC950
2416
2000
WESTCODE
W2416NC250
SW25CXC950
2416
2500
WESTCODE
W2624NC160
SW16CXC11C
2624
1600
WESTCODE
W2624NC200
SW20CXC11C
2624
2000
WESTCODE
W2624NC250
SW25CXC11C
2624
2500
WESTCODE
W2664NC300
SW30CXC1170
2664
3000
WESTCODE
W2664NC400
SW40CXC1170
2664
4000
WESTCODE
W2820VC360
SW36CXC1100
2820
3600
WESTCODE
W2820VC450
SW45CXC1100
2820
4500
WESTCODE
W2958NC280
SW28CXC12C
2958
2800
WESTCODE
W2958NC350
SW35CXC12C
2958
3500
WESTCODE
W3128VC300
SW30CXC13C
3128
3000
WESTCODE
W3128VC400
SW40CXC13C
3128
4000
WESTCODE
W3270NC080
SW08CXC14C
3270
800
WESTCODE
W3270NC160
SW16CXC14C
3270
1600
WESTCODE
W3270NC200
SW20CXC14C
3270
2000
WESTCODE
W3270NC220
SW22CXC14C
3270
2200
WESTCODE
W3697VC160
SW16CXC16C
3697
1600
WESTCODE
W3697VC220
SW22CXC16C
3697
2200
WESTCODE
W3697VC280
SW28CXC16C
3697
2800
WESTCODE
W3743ZC400
SW40CXC15C
3743
4000
WESTCODE
W3743ZC450
SW45CXC15C
3743
4500
WESTCODE
W3743ZC500
SW50CXC15C
3743
5000
WESTCODE
W3841VC300
SW30CXC17C
3841
3000
WESTCODE
W3841VC340
SW34CXC17C
3841
3400
WESTCODE
W4096ZC340
SW34CXC1870
4096
3400
WESTCODE
W4096ZC450
SW45CXC1870
4096
4500
WESTCODE
W4307ZC200
SW20CXC20C
4307
2000
WESTCODE
W4307ZC240
SW24CXC20C
4307
2400
WESTCODE
W4307ZC300
SW30CXC20C
4307
3000
WESTCODE
W4534NC020
SW02CXC19C
4543
200
WESTCODE
W4534NC060
SW06CXC19C
4543
600
WESTCODE
W5092ZC240
SW24CXC18C
5092
2400
WESTCODE
W5092ZC280
SW28CXC18C
5092
2800
WESTCODE
W5092ZC320
SW32CXC18C
5092
3200
WESTCODE
W5092ZC350
SW35CXC18C
5092
3500
WESTCODE
W2582ZC200
SW20CXC21C
5282
2000
WESTCODE
W2582ZC240
SW24CXC21C
5282
2400
WESTCODE
W2582ZC300
SW30CXC21C
5282
3000
WESTCODE
W5439VC020
SW02CXC22C
5439
200
WESTCODE
W5439VC100
SW10CXC22C
5439
1000
WESTCODE
W5439VC140
SW14CXC22C
5439
1400
WESTCODE
W5696VC020
SW02CXC27C
5696
200
WESTCODE
W5696VC100
SW10CXC27C
5696
1000
WESTCODE
W5696VC140
SW14CXC27C
5696
1400
WESTCODE
W5838ZC120
SW12CXC26C
5838
1200
WESTCODE
W5838ZC180
SW18CXC26C
5838
1800
WESTCODE
W5838ZC220
SW22CXC26C
5838
2200
WESTCODE
W6262ZC120
SW12CXC2850
6262
1200
WESTCODE
W6262ZC200
SW20CXC2850
6262
2000
WESTCODE
W6262ZC240
SW24CXC2850
6262
2400
WESTCODE
W7675ZC020
SW02CXC30C
7675
200
WESTCODE
W7675ZC100
SW10CXC30C
7675
1000
WESTCODE
W7675ZC140
SW14CXC30C
7675
1400
WESTCODE
W8405ZC020
SW02CXC32C
8405
200
WESTCODE
W8405ZC100
SW10CXC32C
8405
1000
WESTCODE
W8405ZC140
SW14CXC32C
8405
1400

FAST RECTIFIER DIODES CAPSULE

Part No.
Old Part No
A
V

 

 

 

WESTCODE
M0588LC400
SM40CXC344
588
4000
WESTCODE
M0588LC450
SM45CXC344
588
4500
WESTCODE
M0790YC200
SM20CXC294
790
2000
WESTCODE
M0790YC250
SM25CXC294
790
2500
WESTCODE
M0914LC200
SM20CXC804
914
2000
WESTCODE
M0914LC250
SM25CXC804
914
2500
WESTCODE
M1010NC400
SM40CXC604
1010
4000
WESTCODE
M1010NC450
SM45CXC604
1010
4500
WESTCODE
M1163NC400
SM40CXC614
1163
4000
WESTCODE
M1163NC450
SM45CXC614
1163
4500
WESTCODE
M1502NC200
SM20CXC334
1502
2000
WESTCODE
M1502NC250
SM25CXC334
1502
2500
WESTCODE
M1583VC400
SM40CXC864
1583
4000
WESTCODE
M1583VC450
SM45CXC864
1583
4500
WESTCODE
M1609NC200
SM20CXC915
1609
2000
WESTCODE
M1609NC260
SM26CXC915
1609
2600
WESTCODE
M2408NC020
SM02CXC504
2408
200
WESTCODE
M2408NC060
SM06CXC504
2408
600
WESTCODE
M2639ZC360
SM36CXC954
2639
3600
WESTCODE
M2639ZC420
SM42CXC954
2639
4200
WESTCODE
M2639ZC450
SM45CXC954
2639
4500
WESTCODE
M2698ZC250
SM25CXC964
2698
2500
WESTCODE
M2698ZC280
SM28CXC964
2698
2800
WESTCODE
M2698ZC350
SM35CXC964
2698
3500
WESTCODE
M2837VC180
SM18CXC968
2837
1800
WESTCODE
M2837VC250
SM25CXC968
2837
2500
WESTCODE
M3770ZC200
SM20CXC974
3770
2000
WESTCODE
M3770ZC240
SM24CXC974
3770
2400
WESTCODE
M3770ZC300
SM30CXC974
3770
3000

DUIDES STUD SCREW

A
V

 

 

 

 

 

 

SEMIKRON
SKN20/04
20
400
SEMIKRON
SKN20/08
20
800
SEMIKRON
SKN20/12
20
1200
SEMIKRON
SKN20/14
20
1400
SEMIKRON
SKN20/16
20
1600
SEMIKRON
SKR20/04
20
400
SEMIKRON
SKR20/08
20
800
SEMIKRON
SKR20/12
20
1200
SEMIKRON
SKR20/14
20
1400
SEMIKRON
SKR20/16
20
1600
SEMIKRON
SKN26/04
25
400
SEMIKRON
SKN26/08
25
800
SEMIKRON
SKN26/12
25
1200
SEMIKRON
SKN26/14
25
1400
SEMIKRON
SKN26/16
25
1600
SEMIKRON
SKR26/04
25
400
SEMIKRON
SKR26/08
25
800
SEMIKRON
SKR26/12
25
1200
SEMIKRON
SKR26/14
25
1400
SEMIKRON
SKR26/16
25
1600
SEMIKRON
SKN45/04
45
400
SEMIKRON
SKN45/08
45
800
SEMIKRON
SKN45/12
45
1200
SEMIKRON
SKN45/14
45
1400
SEMIKRON
SKN45/16
45
1600
SEMIKRON
SKR45/04
45
400
SEMIKRON
SKR45/08
45
800
SEMIKRON
SKR45/12
45
1200
SEMIKRON
SKR45/14
45
1400
SEMIKRON
SKR45/16
45
1600
SEMIKRON
SKN70/04
70
400
SEMIKRON
SKN70/08
70
800
SEMIKRON
SKN70/12
70
1200
SEMIKRON
SKN70/14
70
1400
SEMIKRON
SKN70/16
70
1600
SEMIKRON
SKR70/04
70
400
SEMIKRON
SKR70/08
70
800
SEMIKRON
SKR70/12
70
1200
SEMIKRON
SKR70/14
70
1400
SEMIKRON
SKR70/16
70
1600
SEMIKRON
SKN71/04
70
400
SEMIKRON
SKN71/08
70
800
SEMIKRON
SKN71/12
70
1200
SEMIKRON
SKN71/14
70
1400
SEMIKRON
SKN71/16
70
1600
SEMIKRON
SKR71/04
70
400
SEMIKRON
SKR71/08
70
800
SEMIKRON
SKR71/12
70
1200
SEMIKRON
SKR71/14
70
1400
SEMIKRON
SKR71/16
70
1600
SEMIKRON
SKN100/04
100
400
SEMIKRON
SKN100/08
100
800
SEMIKRON
SKN100/12
100
1200
SEMIKRON
SKN100/14
100
1400
SEMIKRON
SKN100/16
100
1600
SEMIKRON
SKN100/18
100
1800
SEMIKRON
SKR100/04
100
400
SEMIKRON
SKR100/08
100
800
SEMIKRON
SKR100/12
100
1200
SEMIKRON
SKR100/14
100
1400
SEMIKRON
SKR100/16
100
1600
SEMIKRON
SKR100/18
100
1800
SEMIKRON
SKN130/04
130
400
SEMIKRON
SKN130/08
130
800
SEMIKRON
SKN130/12
130
1200
SEMIKRON
SKN130/14
130
1400
SEMIKRON
SKN130/16
130
1600
SEMIKRON
SKN130/18
130
1800
SEMIKRON
SKR130/04
130
400
SEMIKRON
SKR130/08
130
800
SEMIKRON
SKR130/12
130
1200
SEMIKRON
SKR130/14
130
1400
SEMIKRON
SKR130/16
130
1600
SEMIKRON
SKR130/18
130
1800
SEMIKRON
SKN240/04
240
400
SEMIKRON
SKN240/08
240
800
SEMIKRON
SKN240/12
240
1200
SEMIKRON
SKN240/14
240
1400
SEMIKRON
SKN240/16
240
1600
SEMIKRON
SKN240/18
240
1800
SEMIKRON
SKR240/04
240
400
SEMIKRON
SKR240/08
240
800
SEMIKRON
SKR240/12
240
1200
SEMIKRON
SKR240/14
240
1400
SEMIKRON
SKR240/16
240
1600
SEMIKRON
SKR240/18
240
1800
SEMIKRON
SKN320/04
320
400
SEMIKRON
SKN320/08
320
800
SEMIKRON
SKN320/12
320
1200
SEMIKRON
SKN320/14
320
1400
SEMIKRON
SKN320/16
320
1600
SEMIKRON
SKR320/04
320
400
SEMIKRON
SKR320/08
320
800
SEMIKRON
SKR320/12
320
1200
SEMIKRON
SKR320/14
320
1400
SEMIKRON
SKR320/16
320
1600
SEMIKRON
SKN400/18
400
1800
SEMIKRON
SKN400/24
400
2400
SEMIKRON
SKN400/27
400
2700
SEMIKRON
SKN400/30
400
3000

DUIDES CAPSULE

A
V
SEMIKRON
SKN4000/02
4000
200
SEMIKRON
SKN4000/04
4000
400
SEMIKRON
SKN4000/06
4000
600
SEMIKRON
SKN6000/02
6000
200
SEMIKRON
SKN6000/04
6000
400
SEMIKRON
SKN6000/06
6000
600

 

COPYRIGHT 2010 @ ALL RIGHT RESERVED BY T.S.K SUPPLY & SERVICE CO., LTD.