...อีกหนึ่งทางเลือก ในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ด้วยความรวดเร็วและตรงกับความต้องการของท่าน ...
 
    products service news promotion contact us.
FUSE & HOLDER
POWER SEMICONDUCTOR
POWER RESISTOR
ELECTRICAL EQUIPMENT
ELECTRIC WIRE & CABLE
LIQUID INSULATION
INDUSTRIAL ELECTRIC HEATING
THERMOCOUPLE
GENERAL SENSOR
 

IGBT Module
Part No.
A
V
CASE
CIRCUIT
SEMIKRON
SKM50GB063D, 12
50
600 , 1200
SEMIKRON
SKM75GB063D, 12 , 128D
75 , 100
600 , 1200
SEMIKRON
SKM100GB063D, 12 , 128D
100  ,  145
600 , 1200
SEMIKRON
SKM145GB128D
190
1200 
SEMIKRON
SKM150GB12 , 128D
150  ,  200
1200 
SEMIKRON
SKM200GB063D , 12  ,  128D
200  ,  300
600 , 1200
SEMIKRON
SKM300GB063D , 12  ,  128D
300  ,  370
600 , 1200
SEMIKRON
SKM400GB12  ,  128D
400  ,  565
1200
SEMIKRON
SKM22GD123D
25
1200
SEMIKRON
SKM40GD123D
40
1200
SEMIKRON
SKM75GD123D
75
1200
SEMIKRON
SKM100GD063D
100
600
SEMIKRON
SKM50GAL123D
50
1200
SEMIKRON
SKM75GAL063D  ,  123D
75
600 , 1200
SEMIKRON
SKM100GAL123D
100
1200
SEMIKRON
SKM145GAL123D  ,  128D
145  ,  190
1200
SEMIKRON
SKM150GAL12  ,  123D
150
1200
SEMIKRON
SKM200GAL12  , 123D
200
1200
SEMIKRON
SKM300GAL063D , 12  128D
300 , 370
600 , 1200
SEMIKRON
SKM400GAL12  ,  128D
400 , 565
1200
SEMIKRON
SKM75GAR063D  , 123D
75
600
SEMIKRON
SKM100GAR123D
100
1200
SEMIKRON
SKM145GAR128D
190
1200
SEMIKRON
SKM150GAR12
150
1200
SEMIKRON
SKM200GAR123D
200
1200
SEMIKRON
SKM300GAR063D  , 123D
300
600 , 1200
SEMIKRON
SKM400GAR12  ,  128D
400 , 565
1200
SEMIKRON
SKM300GA12  ,  123D , 128D
300 , 370
1200
SEMIKRON
SKM400GA12  ,  123D , 128D
400 , 565
1200
SEMIKRON
SKM500GA123D  ,  128D
500 , 700
1200
SEMIKRON
SKM600GA12
600
1200



COPYRIGHT 2010 @ ALL RIGHT RESERVED BY T.S.K SUPPLY & SERVICE CO., LTD.