...อีกหนึ่งทางเลือก ในการจัดหาอุปกรณ์ไฟฟ้าอุตสาหกรรม ด้วยความรวดเร็วและตรงกับความต้องการของท่าน ...
 
    products service news promotion contact us.
FUSE & HOLDER
POWER SEMICONDUCTOR
POWER RESISTOR
ELECTRICAL EQUIPMENT
ELECTRIC WIRE & CABLE
LIQUID INSULATION
INDUSTRIAL ELECTRIC HEATING
THERMOCOUPLE
GENERAL SENSOR

Thyristor Module
Part No.
A
V
Case
Circuit
SEMIKRON
SKKT15
15
600 - 1600
SEMIKRON
SKKT20
20
800 - 1600
SEMIKRON
SKKT20B
20
800 - 1600
SEMIKRON
SKKT27
27
800 - 1800
SEMIKRON
SKKT27B
27
800 - 1800
SEMIKRON
SKKT42
40
800 - 1800
SEMIKRON
SKKT42B
40
800 - 1800
SEMIKRON
SKKT57
55
800 - 2200
SEMIKRON
SKKT57B
55
800 - 2200
SEMIKRON
SKKT72
70
800 - 2200
SEMIKRON
SKKT72B
70
800 - 2200
SEMIKRON
SKKT92
95
800 - 1800
SEMIKRON
SKKT92B
95
800 - 1800
SEMIKRON
SKKT106
106
800 - 1800
SEMIKRON
SKKT106B
106
800 - 1800
SEMIKRON
SKKT122
122
800 - 1800
SEMIKRON
SKKT132
130
800 - 1800
SEMIKRON
SKKT132 H4
132
2000 - 2200
SEMIKRON
SKKT162
160
800 - 1800
SEMIKRON
SKKT162H4
162
2000 - 2200
SEMIKRON
SKKT172
172
1400 - 1800
SEMIKRON
SKKT250
250
800 - 1800
SEMIKRON
SKKT273
273
1200 - 1800
SEMIKRON
SKKT280
280
1200 - 1600
SEMIKRON
SKKT323
323
1200 - 1600
SEMIKRON
SKKT330
330
800 - 1800
SEMIKRON
SKKT460
460
1600 - 2200
SEMIKRON
SKKT570
570
1200 - 1800
SEMIKRON
SKKL92
95
800 - 1800
SEMIKRON
SKMT92
95
800 - 1800
SEMIKRON
SKET330
330
800 - 1200
SEMIKRON
SKET400
400
800 - 1800
SEMIKRON
SKET740
700
1800 - 2200
SEMIKRON
SKET800
805
1400 - 1800
SEMIKRON
SKNH56
50
1200 - 1800
SEMIKRON
SKNH91
95
1200 - 1800

COPYRIGHT 2010 @ ALL RIGHT RESERVED BY T.S.K SUPPLY & SERVICE CO., LTD.